ÚVAHY - Lubomír Drgáč

Zvláštnym, ale bezpochyby všemúdrym riadením osudu vznikol na tejto stránke priestor pre uverejňovanie myšlienok, úvah, zamyslení pána Lubomíra Drgáča, ktoré sú výsledkom a tiež prirodzeným prejavom životnej múdrosti a zároveň túžby ľudského ducha podeliť sa o ne s blížnymi, ktorí chcú, a sú schopní započuť, zavnímať a tiež prijímať toto tiché volanie. Ľudského ducha, ktorý netúži byť na výslní, ale pracuje a tvorí skôr z úzadia, usilujúc vo svojej príslovečnej skromnosti a dobrotivosti k stále vyššiemu stupňu ušľachtilosti, tvorivosti a požehnanej prítomnosti. Čo, podľa jeho vlastných slov, sa má prejavovať ako žiarivá radosť, šťastie a tvorivá túžba, ku ktorým patrí i určitá miera zdržanlivosti, kedy tá žiarivá radosť a túžba sú iba inými pomenovaniami pre pokoru. Onú pokoru, ktorá je ľudstvom žiaľ už po dlhé storočia chápaná nesprávne. 

Každopádne má vnímavý a nestranný čitateľ, zbavený rôznych obmedzujúcich predsudkov, možnosť sám posúdiť, čo sa mu týmito úvahami predkladá. Je potom na jeho slobodnom rozhodnutí, ako s takto prijatým naloží, a či to dokáže potom využiť vo svojom vlastnom živote.