Produktová a špeciálna fotografia - je tu ponuka pre dovozcov, výrobcov, obchodníkov, poskytovateľov služieb, prevádzkovateľov e-shopov, tých, ktorí potrebujú zviditeľniť a spropagovať seba, svoju spoločnosť, služby a tovary. Vyhotovujeme fotografie produktov buď v našich podmienkach, alebo aj u vás vo firme pomocou mobilného fotoštúdia alebo v prirodzenom prostredí (fotografie interiérov, strojov, technológií, budov, exteriérov...). Fotografia produktu dosiahne svoju kvalitu vďaka optimálnemu a beztieňovému nasvieteniu alebo ideálnemu prirodzenému svetlu. Individuálny prístup zabezpečí, že plne vynikne špecifikum daného produktu, či už tvar, štruktúra, detail, farba, spracovanie ... 

 

V rámci špeciálnej fotografie urobíme napr. reprodukcie obrazov, umeleckých diel, starých fotografií, nafotíme prevádzky či výrobné priestory na propagačné účely firiem, reštaurácií či hotelov, fotografie pre webstránky a pod. Je možné tiež portrétovať napr. Vašich domácich (zvieracích) miláčikov.

Vy predávate, ponúkate, poskytujete, my sa postaráme o to, aby všetko toto získalo na atraktivite a stalo sa ešte viac žiadaným.

Portrétna fotografia  - prichádzame s rozšírením našich služieb o portrétnu fotografiu. Ponúkam Vám nafotenie portrétov Vás či Vašich blízkych - detí, dospelých, mladých i starých, tých, čo sa považujú za pekných i tých, ktorí sú podľa seba "nefotogenickí", nafotím odvážnych aj ostýchavých, tých, ktorí sa radi fotia i tých, ktorí pritom zvyknú trpieť. Dávam prednosť uvoľnenej atmosfére, známemu, obľúbenému či domácemu prostrediu, prirodzenému osvetleniu. Existujú rôzne prístupy ku fotografovaniu portrétov, a i tu, ako všade inde, badať vplyv momentálne letiacich trendov. Môj prístup je v tomto smere skôr klasický, zachovávajúci prirodzenosť a majúci v úcte osobnostný prejav fotografovaného, bez potreby za každú cenu zaujať. Menej je niekedy viac, a to aj v oblasti štylizácie, vizáže, ale napr. i následných retuší.

Fotografovanie portrétov považujem za intímny proces, ktorý nepozostáva iba z póz a následného cvakania spúšte. Ide o vzťah modelu a fotografa, ktorý, napriek tomu, že sa jedná o vzťah čisto profesionálny, by nemal postrádať prvky dôvery a bezpečia. Je to obojstranne kreatívne dianie, ktoré by malo byť príjemné a výsledkom ktorého by mala byť radosť a spokojnosť zákazníka z pekných, výstižných a tým aj vydarených fotografií. Je to o živej spolupráci, ktorá obohacuje obe strany. Rozhodne nie o tom, že fotograf je manipulátorom a klient neživou bábkou.

Kto nedokáže vidieť krásu v človeku, nemal by ho fotografovať.

Ak Vás táto ponuka zaujala, oslovte nás a skúsime spoločne nájsť takú formu fotografovania, ktorá Vám bude najviac vyhovovať. Vaše predstavy, túžby či očakávania zhmotníme do fotografie.

Consolida regalis

Campanula patula

 

Ponúkame vám vyhotovenie kníh či obrazových publikácií s fotografickým obsahom s rozličnou tematikou podľa vašich predstáv a potrieb, a to od prípravy, nafotenia, grafického spracovania až po finalizáciu - tlač, väzbu a dodanie "na kľúč", prípadne zabezpečíme fotografie pre vaše vlastné knižné projekty a rôzne iné. Rád sa s vami stretnem tiež osobne, aby som vám predstavil naše služby podrobnejšie...

 

 

Kalendáre sú nielen užitočnými a nepostrádateľnými pomocníkmi v každodennom živote, ale stali sa zároveň vítanými a masívne rozšírenými nástrojmi pri zviditeľňovaní firmy, spoločnosti, podniku či i jednotlivcov. Majú svoje dôležité miesto v reklame a marketingu, pretože môžu byť výrazným nositeľom cielených obchodných, reklamných či iných posolstiev.

Navrhneme a vyhotovíme vám kalendáre stolné, závesné, pracovné či vreckové podľa vašich potrieb v rôznych druhoch a variantách.

 
 
 
 

Potrebujete prospekty, vizitky, letáky, propagačný materiál alebo pohľadnice? Fotografia má i tu svoje nezastupiteľné miesto, vzhľadom na jej vysokú vypovedaciu schopnosť. Samozrejme musí byť spojená s pútavým grafickým spracovaním, aby bol účinok ešte výraznejší. 

Vaše predstavy starostlivo prediskutujeme a nájdeme spoločnými silami to najlepšie riešenie a formu. Ako zadávateľ nemusíte ostať bokom, ale môžete byť spolutvorcom, aby výsledok čo najviac vystihoval podstatu zámeru.

 
 
 
 
 
Tešíme sa na spoluprácu!