Nezisková organizácia Harmónia n.o. bola založená v roku 2006. Na začiatku svojej činnosti sme sa venovali hlavne domácej opatrovateľskej službe, ktorú sme poskytovali starším a chorým občanom prevažne v Košiciach. Týmto aktivitám sme sa venovali niekoľko rokov.

Jedným z dlhodobých cieľov našej organizácie je vyvíjať činnosť smerujúcu ku ochrane životného prostredia, teda všetkého toho, čo človek dostal ako dar od Tvorcu ku užívaniu a zveľaďovaniu. Nie je nám ľahostajný dnešný pokrivený a  uzurpátorský vzťah človeka ku Prírode, kedy sa správame ako jej neobmedzení vlastníci a zlí hospodári a tým porušujeme prirodzenú rovnováhu v celom Stvorení. Chceme hľadať a vykonávať také aktivity, aby sme i my svojou troškou prispeli ku zvráteniu tohto krajne nepriaznivého stavu.

Harmónia n.o. zastrešovala od svojho vzniku i prevádzku Hotela pre psy a mačky,

ktorý bol prvým oficiálnym zariadením svojho druhu na Slovensku. Za niekoľko rokov svojej činnosti sme poskytli domov a tým i šancu na nový začiatok i viacerým zvieratkám, ktoré boli opustené alebo nechcené a tak sme sa snažili napĺňať myšlienku, že láska ku zvieratám je rovnako cenná ako láska k ľuďom. Činnosť hotela bola ukončená v máji 2013. Ako sme však už vopred informovali na stránkach hotela,  naša organizácia pokračuje v pomoci zvieratkám, ale už v inej forme - získali sme výhradné zastúpenie anglického výrobcu Creature Comforters UK pre Slovenskú republiku a pod značkou S.O.S. prírodné esencie prinášame unikátne produkty určené pre terapiu a zvládanie emocionálnych a behaviorálnych problémov u zvierat. Časť týchto produktov, ktoré sú 100% prírodné a bez akýchkoľvek vedľajších účinkov, je určená i pre ľudí na zvládanie každodennej záťaže, stresov, úzkosti, trémy, strachu a iných negatívnych duševných rozpoložení. Tieto produkty sú vyrábané a distribuované už po dlhé roky do celého sveta. Bližšie info nájdete na stránke www.creaturecomforters.org