Nie som profesionálnym fotografom, fotografia je však dôležitou súčasťou môjho života, a to už od detstva, kedy som mal možnosť sledovať svojho otca, akože to vlastne cvaká tie obrázky na svojom strednoformátovom aparáte zn. Pentacon Six, ktorý fotil štvorcové políčka ešte na zvitkový film a snímaná scéna sa zobrazovala v optickom hľadáčiku - na matnici výklopnej šachty, kolmo na os objektívu .. Potom som od rodičov dostal svoj prvý skutočný kinofilmový fotoaparát, sovietsku Viliu. S ňou som okrem iného fotografoval i svoju milú, keď sme ešte neboli "úradne" svoji. Pre dnešných mladých ľudí ťažko predstaviteľné fungovanie, fotenie bez expozimetra či optického zaostrovania, potom vyvolávanie filmov v tmavej komore i následný osvit pozitívov zväčšovákom na fotopapier a čľapkanie sa vo vývojkách a ustaľovačoch. Krásne časy plné dobrudružstiev, radostného tvorenia, prebdených nocí vyplnených často až horúčkovitou prácou ..

Som úplným samoukom a odjakživa som sa vo fotografii usiloval kráčať svojou vlastnou cestou.  Moje fotenie preto bolo a zostáva vždy úzko späté  s mojim cítením, mojim videním sveta, mojou podstatou, ba myslím, že sú to všetko akoby spojené nádoby. Vždy som sa snažil vyvarovať cudzích vplyvov, módnych trendov a rýchlokvasných ľúbivých výsledkov. Fotografie preto o mne napovedia i vypovedajú viac, ako moja reč, keďže odmalička som skôr málovravným a ostýchavým introvertom. Ak ma chcete skutočne spoznať, potom vnímajte tieto fotografie, pozerajte srdcom a uvidíte ma v nich v pravom svetle. Uvidíte hodnoty, ktoré vyznávam a k nim usilujem.

Nerobím si ilúzie a viem, že tieto obrázky nie sú po "profesionálnej" stránke nijako výnimočné. Je nespočet iných fotografov, ktorí sú v tomto smere omnoho lepší a ich fotografie sú nepomerne kvalitnejšie a pútavejšie vo všetkých ohľadoch. Mňa to však nejako netrápi, lebo nie som súťaživý človek a nejde mi o akési porovnávanie. Vlastne ani o ocenenie. Môj cieľ je iného druhu. Fotografujem v prvom rade sám pre seba a pre svoju radosť a naplnenie. Je takmer nemožné vyjadriť slovami, čo to pre mňa znamená, a tak sa o to ani nepokúšam. Avšak vždy ma poteší, ak nejaký človek nájde v týchto obrázkoch to, čo sa ony snažia objavovať, odkrývať a "zvečniť" - Krásu. Predovšetkým tú Krásu bytostného tkania, ktorá sa nachádza všade vôkol nás, ktorú môžeme uvidieť v každom kvete, kameni, oblakoch či horských bystrinách, vo zvierati i vo vlniacich sa lánoch obilia. Ktorá je neskalená, číra, lebo pramení z čistých sfér Večnosti. Lebo Krása je pre nás nevyhnutnou veličinou, s ktorou sa i my musíme znova stotožniť a vnoriť sa do nej, sami sa ňou stať, pokiaľ sa raz chceme vyvinúť a zdokonaliť v skutočných ľudí podľa Božieho predurčenia.

Samotná táto stránka, vytvorená podľa šablóny a prevádzkovaná spoločnosťou Webnode AG, má viaceré nedokonalosti. Predovšetkým ponúkané možnosti a parametre editácie v tomto systéme primárne nie sú určené na prezentáciu fotografií, aspoň nie na skutočne kvalitnej, profesionálnej úrovni.  Daňou za to sú potom fotografie, ktoré pri nahrávaní za účelom šetrenia úložného priestoru algoritmus prevzorkováva a tým do určitej miery dochádza k zníženiu ich kvality. Napriek tomu verím, že i pri tejto čiastočnej obrazovej degradácii hlavný odkaz fotografií zostáva zachovaný. A som vďačný za to, že môžem mať aspoň túto stránku ..

 

A na záver ešte jedna prosba - pristupujte k týmto fotografiám so zreteľom na ich nižšiu zobrazovanú kvalitu, zapríčinenú horeuvedenými dôvodmi, nepredpojato a bez očakávaní. A ony sa Vám potom odvďačia a vydajú svoje posolstvo.  Presne také, aké je určené práve Vám - Vášmu duchu.

 

Nie je dôležitá osoba, ale to, čo prináša. V takomto zmysle chcem znieť a tvoriť. Moje terajšie pozemské meno je len hrubohmotným obalom duchovného obsahu, ním samým sformované, a preto tak jedinečné a predurčené ku sprevádzaniu ducha práve touto jeho pozemskou inkarnáciou. A duch ducha bezpečne spoznáva v Zákone príťažlivosti rovnorodého ..

 

Peter Bachňák