Festival starého umenia a histórie Abova

26.09.2012 21:51

Srdečne vás pozývame na 21. ročník Festivalu starého umenia a histórie Abova, ktorý sa bude konať dňa 7.10.2012 (nedeľa) o 15.00 hodine v románsko - gotickom kostole vo Svinici. Účinkujú Košické sláčikové kvarteto, barytonista Marián Lukáč, Michaela Bujňáková, Evanjelický cirkevný zbor z Vyšnej Kamenice, Kristínka Buzinkaiová zo Sečoviec, Ženský spevácky súbor Abovčanka zo Svinice a kaplán Mgr. Miroslav Varga z Reformovanej kresťanskej cirkvi.

Sprievodným podujatím bude výstava fotografií Petra Bachňáka zachycujúca románsko - gotický kostol vo Svinici (miesto konania festivalu) v netradičných pohľadoch i priebeh súčasnej obnovy kostola v rámci projektu Terra incognita, realizovaného z dotácie KSK (1/2012).

Príďte si užiť príjemné popoludnie do tejto starobylej stavby, ktorá sa v tento deň premení na koncertnú a výstavnú sieň.