Každá kvetina, aj tá najskromnejšia, je prežiarená krásou;