Niekoľkými slovami ..

 
Už po dlhšiu dobu vo mne rezonovala túžba počúvnuť  svoj narastajúci vnútorný nepokoj a načrieť konečne i tvorivo do oblastí, ktoré som vnímal ako môjmu srdcu blízke, ale v ktorých som sa pohyboval iba ako pasívny pozorovateľ a prijímateľ. 
Od mládeneckých čias som rád hral na gitare (a dokonca sa pokúšal pritom aj spievať), ale najmä rád som prechádzal klávesami na klavíri, ktorý nám ešte ako deťom kúpili naši rodičia. Dvaja moji súrodenci absolvovali v tomto zmysle hudobné vzdelávanie - hru na klavír - na Ľudovej Škole Umenia, ale pre mňa s mladšou sestrou to bol v tom čase nezdolateľný oriešok. Avšak paradoxne, bol som potom jediný, kto aj po dlhšom čase ešte sadával ako "laik" za tento klavír, a tak som ho potom akosi prirodzene "zdedil" do svojej vlastnej rodiny.
A dnes, bez hudobného vzdelania, so značne obmedzenými hráčskymi schopnosťami, "na staré kolená", plním si svoj sen. Plne si vedomý toho, že v hudobnom svete nespôsobím revolúciu, uvádzam v pokore, ale s tichou radosťou v srdci, do života svoje malé hudobné dielka, a keďže som tak trochu i fotografom, v prirodzenom spojení s obrázkami. A ako som sa už zmienil na inom mieste ohľadne mojich fotografií, pristupujte prosím i k týmto skromným hudobným počinom zhovievavo a s otvoreným srdcom. A potom, možno práve v tej jednoduchosti a prostote podaných melódií a tónov, spojených s formami a farbami, nájdete niečo, čo Vás nejakým spôsobom obohatí ..
 
MALÝ ZÁSTUP
 
MALÁ NOČNÁ HUDBA
 
NA CESTE
 
ZRKADLENIE
 
ALONE
 
HVIEZDA BETLEHEMSKÁ
 
TÚŽBA
 
PRVÝ KROK
 
CESTA K BOHU
 
V SÚZNENÍ
 
BRÁNA SA OTVÁRA
 
BELLANCE
 
BELIČKOVI
 
.. A UŽ IBA LÁSKA ..
 
AMBER
 
KLOPTE, A BUDE VÁM OTVORENÉ!
 
SLNOVRAT
 
ZVUKY TICHA
 
NOČNÉ PIANO

www.youtube.com/watch?v=nXymOS8d-Os

 
MODLITBA PRE MAMINKU
 
ORCHESTRAL DREAMING
 
VYKUPITEĽ
 
VO VÝŠINÁCH
 
MÁRIA
 
BÁSEŇ PRE POETKU
 
HYBRID
 
BOLO RAZ ... !
 
Z HLBÍN ČASU
 
PREBUDENÝM
 
SĽUB
 
MÁTE PATRIŤ PÁNOVI (ku 30. máju)
 
I VYPLNILO SA! (ku 18.4.)
 
CESTA
 
ENERGY
 
TEN, KTO SA ZNOVUZRODÍ
 
SPOVEĎ
 
 
 
VYZNANIE