MALÝ ZÁSTUP

www.youtube.com/watch?v=9co4M3kqQZk

 

TÚŽBA

www.youtube.com/watch?v=CPlGnTNFjZ0

 

MALÁ NOČNÁ HUDBA

www.youtube.com/watch?v=IE0B-cHNLxY

 

PRVÝ KROK

www.youtube.com/watch?v=qDc3sno3_rQ

"Niet vo svete nič veľké, čo súčasne neprivádza aj k Bohu, čo naplnené vďakou nevzniklo na Jeho počesť. Jedine v tom spočíva veľkosť a trvácnosť! A všetko ostatné podlieha márnej pominuteľnosti už pri svojom vzniku." 

 

Abd-ru-shin 

 

"Múdrosť Božia riadi svet! Usilujte sa, ľudia, aby ste poznaním vytušili jej veľkosť!"

 

Abd-ru-shin

Voda - okamihy jej bytia...

Bytostné tkanie

<< 1 | 2