~

Nakoľko ponúkané služby sú do značnej miery individuálne a špecifické, je ťažké ich cenu vtlačiť do nejakých mantinelov. Tak, ako sa snažíme pristupovať ku každému zákazníkovi a jeho požiadavkám individuálne, aby bol výsledok čo najlepší a najpresnejšie odrážal predstavy a očakávania klienta, tak i cena každej zákazky by mala byť primeraná a zdôvodniteľná. Preto po upresnení a schválení zadania Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku. Zaplatíte iba za to, s čím budete skutočne spokojní.