VESMÍROM PRENIKÁ VOLANIE!

www.youtube.com/watch?v=9los6zIyjL8

 

"Niet vo svete nič veľké, čo súčasne neprivádza aj k Bohu, čo naplnené vďakou nevzniklo na Jeho počesť. Jedine v tom spočíva veľkosť a trvácnosť! A všetko ostatné podlieha márnej pominuteľnosti už pri svojom vzniku." 

 

Abd-ru-shin 

 

"Múdrosť Božia riadi svet! Usilujte sa, ľudia, aby ste poznaním vytušili jej veľkosť!"

 

Abd-ru-shin

Voda - okamihy jej bytia...