"Dobre vidíme iba srdcom.

To hlavné je očiam neviditeľné."

Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ 

 

.. existuje aj na Zemi jedno miesto ..

www.youtube.com/watch?v=lomVMHkuxOk

 

Vítame Vás na našich stránkach. Sú zamerané na jednu z oblastí činnosti neziskovej organizácie HARMÓNIA n.o. -   fotografické práce. 

 

Fotografovanie vyžaduje určitú schopnosť vidieť veci, ktoré nie sú na prvý pohľad zjavné.  Som toho názoru, že hlavným zmyslom fotografie je objavovať, odkrývať a zobrazovať krásu. Cit pre krásu má v sebe vložený každý človek. Krása vo všetkých jej podobách a prejavoch je  niečo, čo sme sa žiaľ už väčšinou odnaučili vnímať.  Prišli sme tak vlastnou vinou o niečo vzácne, životodarné, a cítime, že nám to chýba. Avšak namiesto toho, aby sme sa usilovali v sebe znovuobjaviť tento zahrabaný poklad, snažíme sa ho nahrádzať všetkým možným a tým prehlušiť vyciťovanú prázdnotu. Lež všetko toto, vznikajúce z rozumového chcenia, je pominuteľné a z hľadiska večnosti bezcenné.

Je mojim prianím, aby i tieto ilustračné fotografie, ktoré vznikali a priebežne vznikajú s ľahkosťou a radosťou z objavovania, prispeli aspoň maličkým dielom ku úsiliu všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí v poctivom chcení,  v rôznych oblastiach ľudskej činnosti, často i utláčaní za svoje presvedčenie, bojujú za očistu dnešného sveta od všetkého pokriveného a nesprávneho a vedení svojim citom a svedomím pomáhajú pri tom, aby sa ľudia konečne prebudili zo svojej ľahostajnosti voči osudu tejto krásnej planéty i osudu vlastnému. Pochopiac, že jedinou cestou k tomu, tým bojom, je ich trvalé a poctivé úsilie pretvárať, zušľachťovať sami seba, nasledujúc svoj vnútorný hlas, cit. Lebo cit, tento jedinečný poklad ukrytý v každom z nás, je dar Všemohúceho, ktorý nás spája s našim skutočným Domovom, lebo cit sa nikdy nemýli, lebo cit stojí nad všetkým pozemským a pominuteľným.

Tak, ako ja mám radosť z každej peknej fotografie, nech ju už nafotil ktokoľvek, kiež i tieto moje skromné obrázky prinášajú radosť a potešenie každému, kto sa na ne zahľadí. 

Na záver to najdôležitejšie, vlastne jediné podstatné. Ježiš kedysi prehováral k tým, ktorí ho z celého srdca túžili nasledovať: "hľadajte a nájdete".

Hľadal som. Dlho, vášnivo i kŕčovito, povýšene i ponížený, čestne i pokrytecky. Prešiel som obchádzky i slepé uličky, padal som a vstával, nádej striedalo zúfalstvo, radosť bôľ a smútok. Bytie bezo zmyslu sa stalo pre mňa neznesiteľným. Kázaniam v kostoloch som nikdy nerozumel a veda sa pyšne prehrabáva iba v matérii. 

I naplnili sa Ježišove slová. Našiel som zdroj Pravdy. Jediný, čistý. Neskalený a ľuďmi nepokrivený. A tak som sa dostal na začiatok skutočnej Cesty.

"Posolstvo zasiahne len tých, ktorí ešte nesú v sebe iskru Pravdy a túžbu byť skutočne človekom. Všetkým týmto sa stane tiež svetlom a oporou. Vyvedie ich bez okľúk zo všetkého chaosu terajšieho zmätku."

 

Abd-ru-shin: Vo svetle Pravdy . Posolstvo Grálu : Na úvod!  

 

Voda - okamihy jej Bytia...

Uško a Bleky