Všetko už bolo povedané.

Všetko už bolo prinesené.

 

Ľudstvo dostalo ten najväčší Dar, 

aký mohlo dostať.

Dar nevyhnutný na svoju záchranu, na svoju spásu, pre pokračovanie jeho ďalšieho bytia.

 

Dar svätého SLOVA. POZNANIA. PRAVDY.

Dar zo SVETLA prinesený až sem na Zem samotným Synom Človeka - Abd-ru-shinom - Parsifalom - Imanuelom.

 

VO SVETLE PRAVDY. POSOLSTVO GRÁLU.

 

Je teraz na každom jednotlivcovi, na každom ľudskom duchu putujúcom Stvorením, 

ako s týmto Darom naloží. 

 

BRÁNA SA ZATVÁRA ..